สร้างแผนเงินออม เกษียณสุข

แบบประกันออมทรัพย์/ประกันสะสมทรัพย์

ประกันออมทรัพย์ หรือ ประกันสะสมทรัพย์ สรา้งเงินออมตามเป่าหมาย ผ่านการออมประกัน การันตีเงินผลตอบแทนแน่นอน 100% และได้รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา มีระยะเวลาการออมแบบ 10ปี 15ปี 20ปี 25ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันมีทั้งแบบสั้นและแบบยาว