ประกันสุขภาพ ดูแลค่ารักษา

แบบประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิต

การพิจารณารับประกันสุขภาพ

กรณีไม่เคยมีประวัติสุขภาพ  สุขภาพแข็งแรง หรือผลตรวจสุขภาพปกติ สามารถทำประกันได้เลยโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ การพิจารณารับประกันประมาณ 1-3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

กรณีมีประวัติสุขภาพหรือภาวะเสี่ยง เช่น เคยผ่าตัด เคยแอดมิดหนักๆที่โรงพยาบาล ภูมิแพ้ กระเพาะ ไซนัส หรือมีโรคประจำตัว ฯลฯ จะมีการขอประวัติสุขภาพ หรือ ขอตรวจสุขภาพด้วย การพิจารณารับประกันอาจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน ขึ้นอยู่กับประวัติสุขภาพส่วนบุคคล บางท่านมีประวัติสุขภาพที่โรงพยาบาลหลายที่ หากรวบรวมเอกสารครบถ้วน บริษัทดำเนินการพิจารณาออกข้อเสนอใหม่ (COF) เกิดขึ้นได้ 3 กรณี ดังนี้

– รับทำประกัน ความคุ้มครองเหมือนเดิม แต่เพิ่มเบี้ยประกัน

– รับทำประกัน แต่ยกเว้นโรคหรืออาการที่มีภาวะเสี่ยงหรือเคยเป็น โดยผู้ทำประกันมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่

– ปฏิเสธรับประกัน เช่น เบาหวาน มะเร็ง หัวใจ ตับแข็ง ไตวาย ไม่รับทำ โดยทางบริษัทจะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายไปให้ผู้ทำประกันทั้งหมด

ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่คุ้มครองชีวิต

คุ้มครองทุกโรค อุบัติเหตุ เจ็บป่วย โรคร้ายแรง โควิด19 มีทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) โดยแบบประกันมีทั้งแบบเก่าแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดค่ารักษาและแบบเหมาจ่ายให้หมดในวงเงินเดียว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และงบประมาณที่มี

ประกันสุขภาพเป็นสัญญาเพิ่มเติม ไม่สามารถซื้อเดี่ยวๆ  จำเป็นต้องมีประกันหลักก่อน นั่นคือ ประกันชีวิต เบี้ยปรับตามอายุ และการรับประกันขึ้นอยู่กับสุขภาพส่วนบุคคล ในการสมัครขอทำประกันจะมีคำถามสุขภาพ ให้แถลงข้อมูลตามความจริง ไม่ปกปิดข้อมูล

ประะกันสุขภาพไม่ได้คุ้มครองทันที มีระยะเวลารอคอยขึ้นอยู่กับโรคหรือการเจ็บป่วยที่เป็น 

อีฟมักจะย้ำอยู่บ่อยๆว่าการที่จะทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ ถ้าอยากได้รับความคุ้มครอง 100% โดยไม่มีข้อยกเว้น ประกันสุขภาพสำคัญทำตอนสุขภาพแข็งแรงดีที่สุด