สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เมืองไทยประกันชีวิต เหมาจ่ายตามจริง ความคุ้มครองสุขภาพที่เหมาจ่าย คลายกังวลเรื่องค่ารักษา แฮปปี้ทุกเวลา แม้ไม่มีสวัสดิการ  

จุดเด่น ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

ค่าห้อง 4,000 บาท/วัน

ค่ารักษาเหมาจ่าย 500,000 บาท/ครั้ง

ค่ายากลับบ้าน 1,000 บาท/วัน

ผลประโยชน์ ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

เงื่อนไขแบบประกันภัย

  • อายุเริ่มรับประกันภัย  : อายุ 11 ปี -75 ปี
    คุ้มครองถึงอายุ 81 ปี
  • การชำระเบี้ยประกันภัย  :  รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
  • การตรวจสุขภาพ  :  เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  • การลดหย่อนภาษี  :  ลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท รวมประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท
  • ต้องซื้อแนบประกันชีวิตหลัก

ตัวอย่างแผน ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

ตาราง เบี้ยประกัน