สัญญาเพิ่มเติม ประกัน opd

ประกัน opd คุ้มครองยาม ป่วยเล็ก เจ็บใหญ่ ไม่กังวล เพราะสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ดูแลคุณในการรักษาพยาบาลแบบ OPD สูงสุด 30 ครั้งต่อปี วงเงิน 500-3,000 บาทต่อครั้งช่วยดูแลค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าวินิจฉัยและค่ายา  หรือซื้อเพิ่มเติมในประกันสุขภาพที่คุ้มครอง IPD สบายสิ้นปี ไม่เสียเปล่า ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท 

จุดเด่น ประกัน opd

เลือกได้ OPD เหมาจ่ายต่อปี
15,000 - 100,000 บาท

เลือกได้ OPD ต่อครั้ง
1,000 - 3,000 บาท/วัน

คุ้มครองครบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย

ผลประโยชน์ ประกัน opd

ประกัน OPD

เงื่อนไขแบบประกันภัย

  • อายุเริ่มรับประกันภัย  : อายุ 6 ปี – 80 ปี
    คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
  • การชำระเบี้ยประกันภัย  :  รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
  • การตรวจสุขภาพ  :  เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  • การลดหย่อนภาษี  :  ลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท รวมประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท
  • ต้องซื้อแนบประกันชีวิตหลัก