เคลมประกัน เมืองไทยประกันชีวิต

เคลมประกัน  ไว้ใจเรา  สะดวก รวดเร็ว เคลมง่าย การันตีด้วยรางวัลการบริหารงานดีเด่น อันดับหนึ่ง 14 ปีซ้อน

การรันตี เคลมประกัน ด้วยรางวัล “Insurance CEO of the Year Thailand 2021” เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารองค์กรธุรกิจประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการบริหารงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รางวัล “Best Life Insurance Product (Elite Health, D Health) Thailand 2021” จาก Global Banking and Finance Review Awards 2021 รางวัลที่สะท้อนถึงความสำเร็จด้านการพัฒนาสินค้าและด้านการตลาดของสินค้าและบริการของบริษัท รวมถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง พร้อมตอกย้ำในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจ

เคลมประกัน เมืองไทยประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. Fax Claims เคลมแบบไม่ต้องสำรองจ่าย

บริการ Fax Claims เพิ่มความสะดวก ง่าย รวดเร็ว เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนยื่นโรงพยาบาล หรือใช้แอพ MTL Click ครบจบเลย ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้เลย กรณีเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญา ซึ่งมีมากกว่า 500+ แห่งทั่วประเทศ  ด้วยการประสานงานกับทางโรงพยาบาลที่รวดเร็ว ทันสมัย เพราะมีแผนกดูแลการติดต่อรับเอกสารการเคลมประกันโดยเฉพาะ บริษัทประกันจะได้รับเอกสารจากโรงพยาบาล และดำเนินการต่อให้ลูกค้าเอง โดยที่ลูกค้าไม่ต้องดำเนินเรื่องเอง รออยู่ที่ห้องพัก เซ็นชื่อกลับบ้านได้เลย

ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลม

ครั้งแรกที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบอาจทำให้เกิดการล่าช้าได้ หากเป็นการเจ็บป่วยทั่วไป ไม่ใช่กลุ่มโรคหรืออาการเรื้อรัง ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1-2 ชั่วโมง  ครั้งถัดไปจะใช้เวลาน้อยลงประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง  หากเป็นการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคเรื้อรัง และอายุกรมธรรม์ยังไม่นาน 1-2 ปี ทางบริษัทสงสัยว่าการป่วยเกิดขึ้นก่อนทำประกันอาจเกิดกรณีขอสืบประวัติประวัติการรักษา และเกิดกรณีสำรองจ่ายในครั้งแรกได้

2. Direct Claims เคลม ประกัน ทางตรง

การเคลมแบบสำรองจ่ายก่อน แล้วนำเอกสารและใบเสร็จมายื่นเคลมกับบริษัทโดยตรงภายหลัง ผ่านตัวแทน  ส่งสาขา ส่งไปรษณีย์ กรณีรักษาที่โรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญา หรือกรณีที่ Fax Claims ไม่ผ่าน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ กับเคสที่ต้องใช้เวลาในการสืบประวัติ มักเกิดขึ้นกับเคสที่พึ่งทำประกันได้ไม่นาน แล้วป่วยด้วยอาการของโรคเรื้องรัง โรคร้ายแรง ที่อาจเกิดขึ้นก่อนทำประกันได้ โดยบริษัทใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน ในการพิจารณา ช้า เร็ว ขึ้นอยู่กับประวัติของลูกค้าว่าเยอะแค่ไหน  หากตรวจสอบแล้วไม่พบประวัติก่อนทำประกันและพ้นระยะเวลารอคอยแล้ว ประกันจ่ายให้แน่นอน

เคลมประกัน คำถามยอดฮิต

Q เคลมต่อเนื่องยาวนานได้้หรือไม่

A สามารถทำได้ในขณะที่รักษาโรคเดียวกันหรืออาการของโรคเดียวกันภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกครั้งสุดท้ายจะถือว่าเป็นการรักษาแบบเดียวกัน ดังนั้นวงเงินค่ารักษาพยาบาลจะคำนวณจากการนัดตรวจครั้งแรก 

 

Q โรคที่เป็นมาก่อนเคลมได้หรือไม่

A ไม่ได้ เพราะเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีประวัติการรักษาพยาบาลก่อนสมัครทำประกันแต่ไม่แจ้งสุขภาพในขณะทำประกันจะทำให้ไม่สามารถคุ้มครองการรักษาโรคนี้ได้ เมื่อเจ็บป่วยจากโรคแล้วไม่สามารถชดใช้ค่ารักษาพยาบาลหรือค่ารักษาพยาบาลได้ การเรียกร้อง

ขั้นตอนการเคลม

เมืองไทยประกันชีวิต บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย

เมืองไทยประกันชีวิต อยู่คู่เมืองไทยมา 70 ปี ในการเป็นแบรนด์แห่งการสร้างความสุขและรอยยิ้ม ที่พร้อมดูแลและเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต ภายใต้นโยบาย “MTL Trusted Lifetime Partner”

Line OA : @evemtl (มี @ นำหน้า)

การเคลมประกัน เมืองไทยประกันชีวิต