ประกันปิดความเสี่ยง สร้างความมั่งคั่ง อย่างมั่นคง

เข้าใจการหลักการวางแผนการเงินพื้นฐาน เริ่มจากการสร้างปิดความเสี่ยง ออมสะสม งอกเงินลงทุนสร้างเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่ง มั่นคง ส่งต่อท้ายด้วยมรดก และการจัดการภาษีให้ประหยัดและได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

นางสาวอรภา สิงห์ตะโคตร  ( อีฟ)

ฝ่ายขาย เมืองไทยประกันชีวิต
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต : 6301032756
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex 1) : 117223

โทร. 095 6544385

บริการวางแผน

สร้างความคุ้มครองชีวิต

สร้างสวัสดิการสุขภาพ

สร้างเงินออม

ประกันควบการลงทุน

CERTIFICATE

Health Champion ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ

หลักสูตร คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CPF Module 1 พื้นฐานวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

การสัมนาหัวข้อ “Future is Now” ธุรกิจประกัน สมาคม GAMA Thailand

หลักสูตร วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม

หลักสูตร วางแผนภาษีเรื่องง่าย

ผลงาน/กิจกรรมพัฒนาทักษะ/อบรม

ตรวจสอบใบอนุญาต

1. IC License ตรวจสอบได้จากเว็บไซด์ของ กลต.
https://market.sec.or.th/public/orap/IC01.aspx?lang=th
2. ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ตรวจสอบได้จากเว็บไซด์ของ คปภ.
http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license.php

ติดต่อวางแผน

095 6544385

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

สาขาขอนแก่น

355 27 ม.17 ถ. มิตรภาพ ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000