โรงพยาบาลคู่สัญญา เมืองไทยประกันชีวิต

โรงพยาบาลคู่สัญญา บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต มีทั่วประเทศมากกว่า 500 แห่ง มีแผนกเคลมแบบไม่ต้องสำรองจ่าย  (Fax Claims) คอยบริการติดต่อเคลมประกันทันที โดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จะได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาล จากนั้นดำเนินการเคลมสินไหมให้ลูกค้า

เมืองไทยยประกันชีวิต