อีลิท เฮลท์ พลัส Elite Health Plus ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

 อีลิท เฮลท์ พลัส ประกันสุขภาพเหมาจ่าย  ประกันสุขภาพระดับพรีเมี่ยมดีที่สุดในเมืองไทยประกันชีวิต คุ้มครองเหนือระดับครอบคุลม มีให้เลือก 4 แผน วงเงินค่ารักษา 20-100 บาทต่อปี และสามารถเลือกพื้นที่ให้บริการได้ทั่วโลก ได้แก่ ประเทศไทย เอเชีย ทั่วโลกยกเว้นอเมริการ ทั่วโลก 
 

จุดเด่น อีลิท เฮลท์ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

คุ้มครองครอบคลุม 

– คุ้มครองโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ
– คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน IPD     
      – ห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล หรือค่าห้องเดี่ยวพิเศษ 10,000 – 25,000 บาทต่อวัน
      – ห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U) เหมาจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 365 วัน
– คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอก OPD
      – เข้าถึงเทคโนโลยีการรักษา การรักษามะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)/
เคมีบำบัด/การวินิจฉัยโรคแบบ MRI และ CT Scan/การล้างไต
      – เหมาจ่ายราบปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ตามแผนที่เลือก
เลือกประเทศที่ต้องการรักษาได้ จาก 4 พื้นที่ทั่วโลก

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

Targeted Therapy คืออะไร

Targeted Therapy เป็นการรักษาโรคมะเร็ง แบบออกฤทธิ์จำเพาะ เจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ลดอันตรายของยาต่อเซลล์ปกติ ลดผลข้างเคียง และลดการกลับมาเป็นซ้ำ มีประสิทธิภาพมากกว่า การรักษามะเร็งด้วยวิธีอื่น ๆ  และมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เปรียบเทียบการรักษา แบบ Targeted Therapy   มีโอกาสตอบสนองต่อการรักษามากถึง 80%  แต่การรักษาด้วยเคมีบำบัด โอกาสตอบสนองต่อการรักษาเพียง 30% ตัวอย่างเคสการรักษา เข้ารักษาโรคมะเร็งเต้านม ให้ยาเฉลี่ยทั้งหมด 7 รอบ ค่ารักษารอบละ 300,000 – 400,000 บาท รวมค่ารักษมากกว่า 2 ล้านบาท

ตารางเบี้ยประกัน

เงื่อนไข

1. อายุเริ่มรับประกันภัย : 11 – 80 ปี ทั้งนี้สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 98 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี (แต่ไม่เกินความคุ้มครองของกรมธรรม์หลัก)
2. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน 

3. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
4. การลดหย่อนภาษี : ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

5. เงื่อนไขอื่นๆ : จำเป็นต้องมีประกันหลักด้วย

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายอื่นๆ ของเมืองไทยประกันชีวิต แผน ดี เฮลท์