ซื้อประกันออนไลน์ เมืองไทยประกันชีวิต

ซื้อประกันออนไลน์ เพิ่มความสะดวก ง่าย รวดเร็ว ยุคโควิด-19 การซื้อประกันออนไลน์ ปลอดภัย ได้รับการรับรองจาก คปภ. รับความคุ้มครองเหมือนเดิมทุกประการ ส่งตรงให้ถึงหน้าบ้าน

สะดวกด้วยบริการง่ายๆ คลายกังวลได้ทุกเวลา ประหยัดเวลาในการเดินทาง ทุกกระบวนการพร้อมบริการ  เคลมประกันง่าย มีบริการหลังการขาย พร้อมสิทธิพิเศษมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณทันเวลา ทันเหตุการณ์

ซื้อประกันออนไลน์ 3 ขั้นตอนง่ายๆ (New Digital Face to Face)

โปรโมชัน ประจำเดือน

มาแล้ว… โปรโมชันประจำเดือน
โปรโมชันผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านบัตรเครดิต 0% นานถึง 6 เดือน

ทำประกันออนไลน์ได้ รองรับการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านบัตรเครดิต 0% โหมดรายปีเท่านั้น
(ไม่ต้องแนบแบบฟอร์มใบปะหน้าขอผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต 0%)
ทั้งนี้ เงื่อนไขการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกตามแคมเปญและช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด

ถาม – ตอบ
Q : แบบประกันภัยใดบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชันผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน
A : แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ และแบบประกันชีวิตควบการลงทุนแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์เท่านั้น สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกและชำระแบบรายปี ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายแรงด้วย ยกเว้นแบบประกันบำนาญที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ไม่จำเป็นต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายเเรง

Q : แบบประกันภัยใดบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชันผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 6 เดือน
A : แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกและชำระแบบรายปี ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายแรงด้วย ยกเว้นแบบประกันบำนาญที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ไม่จำเป็นต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายเเรง

Q : แบบประกันภัยใดบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชันเครดิตเงินคืน
A : แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน

Q : แบบประกันภัยใดบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชันแลกคะแนนรับเงินคืน
A : แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน

Q : กรณีผู้เอาประกันภัยกับเจ้าของบัตรเครดิต ไม่ใช่ชื่อเดียวกัน ต้องมีเอกสารประกอบใดเพิ่มเติมหรือไม่
A : ต้องแนบหนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว พร้อมแนบเอกสารนี้ด้วยทุกครั้ง

Q : หากผู้ถือบัตรขอยกเลิก หรือมีเงินคืนระหว่างการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ยังสามารถรับโปรโมชันบัตรได้หรือไม่
A : ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก