ประกันผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว

ประกันผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวก็ทำได้  “อายุมากขึ้น โรคภัยจะถามหา”  ประกันผู้ชีวิตสูงอายุ เป็นคำพูดติดปากที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นจริง  เมื่ออายุเข้าสู่วัย 50ปี ร่างกายเสื่อมถอยไปตามสังขาร ทำให้ผู้สูงอายุมีโรคต่างๆ มามะรุมมะตุ้มโดยโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมี 8 โรคร้ายแรง ได้แก่ มะเร็ง เบาหวาน ความดัน ข้อเข่าเสื่อม สมองเสื่อม หัวใจขาดเลือด   หลอดเลือดสมอง ภาวะไขมันในเลือดสูง  ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น แม้จะไม่สามารถทำประกันชีวิต (คุ้มครองทันที) หรือประกันสุขภาพได้แล้ว แต่สามารถทำประกับกับโครงการ เมืองไทย วัยเก๋าของเมืองไทยได้

จุดเด่น เมืองไทย วัยเก๋า ประกันผู้ชีวิตสูงอายุ

ผู้สูงอายุ ทำได้ทุกคน เพียงอายุ 50-75 ปี ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ มีโรคประจำตัว เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดัน ตับ ไต หัวใจ ทำได้  เบี้ยประกันคงที่ สามารถเลือกจ่ายรายปีหรือรายเดือนได้

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เมืองไทย วัยเก๋า สำหรับผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว

  • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 100%
  • หรือครบสัญญาอายุ 90 ปี 100%

 

ไม่ได้คุ้มครองทันที มีระยะเวลารอคอย 2 ปีกรมธรรม์ หรือ ชำระเบี้ยรายปี 3 ครั้ง คือตอนขอทำประกัน , สิ้นปีที่1, สิ้นปีที่2

ตั้งแต่เริ่มปีกรมธรรม์ที่3  หรือ 2 ปี 1 วัน ขึ้นไปถึงจะคุ้มครอง

  • หากเกิดอะไรขึ้นก่อน (เสียชีวิต) 2 ปีกรมธรรม์   บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

  • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกัน

ระยะเวลาคุ้มครอง   :  ถึงอายุ 90 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ย   : ถึงอายุ 90 ปี 

การชำระเบี้ยประกัน : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน 

เบี้ยประกัน คงที่ ตลอดสัญญา

 

ตัวอย่าง ผลประโยชน์ที่ได้รับ

แผนประกันมี 4 แผน 

– ทุนประกัน 100,000 บาท

– ทุนประกัน 200,000 บาท

– ทุนประกัน 300,000 บาท

– ทุนประกัน 500,000 บาท

ตารางเบี้ยประกัน

ติดต่อวางแผน

095 6544385

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

สาขาขอนแก่น

355 27 ม.17 ถ. มิตรภาพ ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000