การดูแลผู้สูงอายุ ให้สุขภาพดีทั้งกาย-ใจ How to วิธี

การดูแลผู้สูงอายุ ให้สุขภาพดีทั้งกาย-ใจ How to วิธี

การดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ ถือเป็นเรื่องสำคัญของคนในครอบครัวเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น   มีจำนวนผู้สูงอายุที่ติดอยู่ที่บ้านและผู้สูงอายุที่ติดเตียงเนื่องมาจากกิจกรรมประจำวันที่จำกัดก็เพิ่มสูงขึ้นไปอีก ใครมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแล? ยิ่งช่วยตัวเองน้อย ยิ่งต้องมีสมาธิมากขึ้น และคำนึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมาชิกในครอบครัวต้องเข้าใจปัญหา ผู้สูงอายุรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมและเหมาะสม

การดูแล ผู้สูงอายุที่บ้านสามารถช่วยได้เช่นกัน ผู้สูงอายุในครอบครัว ผู้สูงอายุที่กระตือรือร้นสามารถช่วยตัวเองได้เช่นกัน แต่จะมีข้อจำกัดบางประการในชีวิตประจำวัน ความยากหรือลำบากในการเคลื่อนไหวเนื่องจากสภาพร่างกายที่แย่ลงตามอายุหรือปัญหาสุขภาพที่มีโรคประจำตัว การดูแลจะเน้นที่สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการป้องกันอุบัติเหตุ ดังนี้

การดูแลผู้สูงอายุ

1. การดูแลผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพกาย

ด้านอาหาร ผู้สูงอายุต้องรับอาหารที่หลากหลาย ทั้งหมด 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีกิจกรรมมากมายที่สามารถลดการใช้พลังงานในแต่ละวันได้ และควรลดอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล และไขมัน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนจากปลา และเสริมแคลเซียม สังกะสี ธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆ หลีกเลี่ยงการกินอาหารหวาน เค็ม และทอด ควรต้ม นึ่ง ย่าง และอบ

เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุ เช่น ยืดเส้น ไทเก็ก เต้นสติ๊ก โยคะ เดินเร็ว ว่ายน้ำ ฯลฯ ทำครั้งละประมาณ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง เพื่อกระตุ้นจังหวะการเต้นของหัวใจ . ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย จะช่วยฝึกกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของร่างกาย ปรับปรุงการออกกำลังกายและความสมดุล

ผู้สูงอายุควรลดและเลิกสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ รวมถึงพฤติกรรมที่เป็นอันตราย เจ้าหน้าที่พยาบาลใส่ใจสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด พร้อมสังเกตการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบขับถ่าย และนำไปตรวจสุขภาพประจำปี

ปัญหาสุขภาพ สุขภาพกาย

2. การดูแลผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพจิตใจ

ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้าน ทำให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลได้ง่าย ผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวต้องฟัง แนะนำให้ผู้สูงอายุแสดงความรู้สึกและหากิจกรรมคลายเครียด เช่น ดูหนัง ฟังเพลง หรือให้ผู้สูงอายุพบเพื่อนวัยเดียวกันรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เมื่อมีกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสนใจ ในหรือต้องการทำ

ปัญหาสุขภาพ สุขภาพจิตใจ

3. การป้องกันอุบัติเหตุและอันตราย

ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนไหวต้องระมัดระวังในการพลิกตัว ล้ม และล้ม และควรจัดให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม มีการระบายอากาศที่ดีและมีแสงสว่างเพียงพอ โปรดทราบว่า พื้นนิรภัยไม่ควรลื่นมาก มีราวจับเพื่อช่วยรักษาสมดุล โดยเฉพาะในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว บันไดขึ้นลง เป็นต้น

4. การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่ดูแลตัวเองไม่ได้

ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียง คือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้และต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา ซึ่งอาจเกิดจากโรคที่ไม่คาดคิด โรคที่เกิดจากโรคเรื้อรังที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บางคนอาจขยับแขนหรือขาได้ ทำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานไม่ถูกต้อง แต่ยังต้องมีคนช่วยทุกกิจกรรมประจำวันของครอบครัวที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง เช่น ให้อาหาร ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ เป็นต้น สมาชิกในครอบครัวต้องอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการดูแลผู้อาวุโสที่ติดเตียงเหล่านี้ เพราะต้องการการดูแลมากกว่าปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจ

หลักการดูแลดูแล พยาบาลต้องตื่นตัวเมื่อเกิดแผลกดทับโดยการพลิกคว่ำ ผู้สูงอายุเปลี่ยนท่านอนทุก 2 ชั่วโมง ใส่ใจความสะอาดและความชื้นเพื่อการขับถ่าย รักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบให้สะอาด และอาหารที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่บาดแผลควรย่อยง่าย ลดอาการท้องอืด ท้องผูก และมีสารอาหารที่ผู้สูงอายุต้องได้รับอย่างเต็มที่ ให้การบำบัดทางกายภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องนอนติดเตียงเพื่อป้องกันการติดขัดของข้อ

รวมถึงการดูแลด้านอารมณ์และจิตใจเพราะคนที่ติดเตียงเป็นเวลานานมักจะหงุดหงิดง่าย มีความวิตกกังวล กลัวถูกทอดทิ้ง คิดมากกับอดีต กลัวสุขภาพกายเสื่อมโทรม รวมทั้งโรคต่างๆ ที่มีอยู่จึงต้องได้รับการดูแล นอกจากความเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัวเป็นพิเศษแล้ว เช่น การพูดคุย เล่าเรื่อง เพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาเรื่องการดูแลเด็ก ก็ช่วยให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสถึงคุณค่าของตนเอง มองหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทั้งครอบครัว หากเจ็บป่วย อุบัติเหตุ เลือกรับความคุ้มครอง opd หรือ ประกัน opd ได้ opd คือ  

ดูแลผู้ป่วย

5. ปิดความเสี่ยง

การปิดความเสี่ยงของครอบครัว เมืองไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การดูแล ผู้สูงอายุ ทั้งกายและใจ มีทั้งผู้ป่วยและปัญหาสุขภาพมากมาย มีความจำเป็นในการใช้เงินสูง ค่าใช้จ่ายสูง การมีประกันชีวิตไว้ถือเป็นการลดความเสียหายหรือสูญเสียทางการเงินได้เป็นอย่างมาก สำหรับผู้สูงอายุ หากไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพแข็งแรง สามารถทำประกันชีวิตได้ และมีประกันชีวิตผู้สูงอายุ มีโรคประตัว สามารถทำได้เช่นกัน ใช้ลดหย่อนภาษีได้

บทความ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

Share: