ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เมืองไทย สมาร์ทโปรเทคชัน 99/20

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เมืองไทย สมาร์ทโปรเทคชัน 99/20 ช่วยสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว สร้างไว้เป็นมรดก ไม่เดือดร้อนใคร ไม่ทิ้งภาระค่าใช้จ่าย ไม่ทิ้งภาระหนี้สินให้ครอบครัว  ถ้าในวันที่ต้องจากไป มั่นใจได้ว่าครอบครัวได้รับการดูแลไม่ลำบากแน่นอน เงินทุนประกันที่ทำไว้จะถูกส่งให้คนที่เรารักแน่นอนค่ะ  บางท่านทำไว้แก้เคล็ดให้ได้อยู่กับครอบครัวไปนานๆค่ะ เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เตรียมไว้ก่อน อุ่นใจ สบายใจ

จุดเด่น ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เมืองไทย สมาร์ทโปรเทคชัน 99/20

จ่ายเบี้ยประกันต่ำ คุ้มครองทันที จ่ายเบี้ยคงที่ สร้างหลักประกันเงินล้าน ให้กับครอบครัวได้สบายๆด้วยเงินครบสัญญา 100% ของทุนเอาประกัน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของทุนเอาประกัน ยาวนานถึงอายุ 99 ปี

หรืออยู่ครบสัญญา ณ อายุ 99 ปี รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของทุนเอาประกัน

ตารางผลประโยชน์ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เมืองไทย สมาร์ทโปรเทคชัน 99/20

เงื่อนไข การรับประกัน

 • เงื่อนไขการรับประกัน
  อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 99 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี ชำระเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท
  การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • การลดหย่อนภาษี : ลดหย่อนได้
  เพิ่มเติม : สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้าง

1. กรณีผู้ทำประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

2. กรณีผู้ทำประกันถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีผู้ทำประกันแจ้งอายุไม่ถูกต้อง

คำถามที่พบบ่อย

Q: ต้องตรวจสุขภาพมั้ย

A: ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

Q: ถ้าหากสมัครทำประกันมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 และผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เบี้ยประกันจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ทำประกันหรือไม่

A: เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา

ตารางเบี้ยประกัน

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เมืองไทย สมาร์ทโปรเทคชัน 99/20