ประกันบำนาญ เมืองไทย 8555 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ประกันบำนาญ เมืองไทย 8555 จี20 (บำนาญลดหย่อนได้) เกษียณไว รับบำนาญยาวๆ ความคุ้มครองสูง

จุดเด่น ประกันบำนาญ 8555

  • ก่อนเกษียณ มอบความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 600%
    หลังเกษียณที่อายุ 55 ปี รับเงินบำนาญ 24% ทุกปี จนครบอายุ 85 ปี 
    รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 20 ปี
    สมัครได้…ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี
  • ลดหย่อนภาษีได้

ตัวอย่างเพิ่มเติม แผนประกันบำนาญ

รายละเอียดความคุ้มครอง  เมืองไทย 8555 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) 

ระยะเวลาเอาประกันภัย  ครบอายุ 85 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 55 ปี

อายุที่รับประกันภัย 20 – 55 ปี

ผลประโยชน์เงินบำนาญ (ปีละ)  24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

การันตีรับเงินบำนาญ 20 ปี

สามารถรับเงินบำนาญได้ 2 แบบ คือ รายปี และรายเดือน

 

ความคุ้มครองชีวิต ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ

อายุ 20 ปี – ก่อนครบอายุ 30 ปี = 100%

อายุ 30 ปี – ก่อนครบอายุ 31 ปี = 120%

อายุ 31 ปี – ก่อนครบอายุ 32 ปี = 140%

อายุ 32 ปี – ก่อนครบอายุ 33 ปี = 160%

อายุ 33 ปี – ก่อนครบอายุ 34 ปี = 180%

อายุ 34 ปี – ก่อนครบอายุ 35 ปี = 200%

อายุ 35 ปี – ก่อนครบอายุ 36 ปี = 220%

อายุ 36 ปี – ก่อนครบอายุ 37 ปี = 240%

อายุ 37 ปี – ก่อนครบอายุ 38 ปี = 260%

อายุ 38 ปี – ก่อนครบอายุ 39 ปี = 280%

อายุ 39 ปี – ก่อนครบอายุ 40 ปี = 300%

อายุ 40 ปี – ก่อนครบอายุ 41 ปี = 320%

อายุ 41 ปี – ก่อนครบอายุ 42 ปี = 340%

อายุ 42 ปี – ก่อนครบอายุ 43 ปี = 360%

อายุ 43 ปี – ก่อนครบอายุ 44 ปี = 380%

อายุ 44 ปี – ก่อนครบอายุ 45 ปี = 400%

อายุ 45 ปี – ก่อนครบอายุ 46 ปี = 420%

อายุ 46 ปี – ก่อนครบอายุ 47 ปี = 440%

อายุ 47 ปี – ก่อนครบอายุ 48 ปี = 460%

อายุ 48 ปี – ก่อนครบอายุ 49 ปี = 480%

อายุ 49 ปี – ก่อนครบอายุ 50 ปี = 500%

อายุ 50 ปี – ก่อนครบอายุ 51 ปี = 520%

อายุ 51 ปี – ก่อนครบอายุ 52 ปี = 540%

อายุ 52 ปี – ก่อนครบอายุ 53 ปี = 560%

อายุ 53 ปี – ก่อนครบอายุ 54 ปี = 580%

อายุ 54 ปี – ก่อนครบอายุ 55 ปี = 600%

หมายเหตุ : เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น

(แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)

ความคุ้มครองชีวิต ในช่วงรับเงินบำนาญ

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 20 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายครบ 20ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ)