ประกันบำนาญ เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ประกันบำนาญ เมืองไทย 8560 จี15(บำนาญลดหย่อนได้) ให้คุณยิ้มสบาย คลายกังวล เมื่อถึงวัยเกษียณ

จุดเด่น ประกันบำนาญ 8560

  • ก่อนเกษียณ มอบความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 250%
    หลังเกษียณที่อายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ 12% ทุกปี จนครบอายุ 85 ปี รวมสูงสุดถึง 312%
    รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 15 ปี
    สมัครได้…ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี
  • ลดหย่อนภาษีได้
ประกันบำนาญ เมืองไทย 8560 จี 15

รายละเอียดความคุ้มครอง  เมืองไทย 8560 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) 

ระยะเวลาเอาประกันภัย  ครบอายุ 85 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 60 ปี

อายุที่รับประกันภัย 20 – 55 ปี

ผลประโยชน์เงินบำนาญ (ปีละ) 12 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

การันตีรับเงินบำนาญ 15 ปี

สามารถรับเงินบำนาญได้ 2 แบบ คือ รายปี และรายเดือน

 

ความคุ้มครองชีวิต ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ

อายุ 20 ปี-ก่อนครบอายุ 45 ปี = 100%
อายุ 45 ปี-ก่อนครบอายุ 46 ปี = 110%
อายุ 46 ปี-ก่อนครบอายุ 47 ปี = 120%
อายุ 47 ปี-ก่อนครบอายุ 48 ปี = 130%
อายุ 48 ปี-ก่อนครบอายุ 49 ปี = 140%
อายุ 49 ปี-ก่อนครบอายุ 50 ปี = 150%
อายุ 50 ปี-ก่อนครบอายุ 51 ปี = 160%
อายุ 51 ปี-ก่อนครบอายุ 52 ปี = 170%
อายุ 52 ปี-ก่อนครบอายุ 53 ปี = 180%
อายุ 53 ปี-ก่อนครบอายุ 54 ปี = 190%
อายุ 54 ปี-ก่อนครบอายุ 55 ปี = 200%
อายุ 55 ปี-ก่อนครบอายุ 56 ปี = 210%
อายุ 56 ปี-ก่อนครบอายุ 57 ปี = 220%
อายุ 57 ปี-ก่อนครบอายุ 58 ปี = 230%
อายุ 58 ปี-ก่อนครบอายุ 59 ปี = 240%
อายุ 59 ปี-ก่อนครบอายุ 60 ปี = 250%
หมายเหตุ : เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น
(แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)

ความคุ้มครองชีวิต ในช่วงรับเงินบำนาญ

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายครบ 15ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ)

ตัวอย่างแผนบำนาญ

ความต้องการของลูกค้า

คุณผู้ชาย อายุ 39 ปี

-วางแผนบำนาญ ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

-วางแผนออมเงิน ไว้ใช้ยามเกษียณ

-สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ปีละ 110,000

 

รายละเอียดผลประโยชน์ของคุณลูกค้าท่านนี้

ออมปีละ 110,000 บาท
ออม 21 ปี รวมเป็น 2,310,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
-รับบำนาญปีละ 158,387.33 บาท หรือ เดือนละ 13,198.94 บาท
-รับบำนาญตั้งแต่อายุ 60 -85 ปี (26ปี) รวมบำนาญที่ได้รับ 4,118,070.56 บาท

-การันตีเงินบำนาญ 15 ปี

-กำไร กรณีอยู่ครบสัญญา 1,808,070.56
-กำไร เมื่อรวมกับสิทธิภาษี 116,808.56
( 5,500 x 21ปีที่ออม = 115,000)

-หากเสียชีวิต จะได้รับเงินเริ่มต้น 100% สูงสุด 250% ของทุนเอาประกัน (ตามตาราง)

-การันตีเงินบำนาญ 15ปี

-หากเวรคืน ยกเลิกกรมธรรม์ จะได้รับเงินก้อน 2,435,205.19 ซึ่งมากกว่าเงินที่ออมมาทั้งหมด 125,205.19 บาท

ตัวอย่างเพิ่มเติม แผนประกันบำนาญ