โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ 8505 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ 8505 (บำนาญลดหย่อนได้) ลดหย่อนได้ จ่ายเบี้ยสบาย รีไทร์อย่างร่ำรวย ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท

จุดเด่น รีเทิร์น รีไทร์ 8505

 • ดเด่น

  รีบมาวางแผนรีไทร์ พร้อมลดหย่อนจัดเต็ม เพื่อชีวิตสบายไม่มีสะดุด

  • จ่ายสบายเพียง 5 ปี ตอนรีไทร์ก็มีเงินใช้สบายๆ ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปี จนครบอายุ 85 ปี รวมสูงสุด 520%
  • เบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ ก็นำมาลดหย่อนได้รวมกันแล้ว สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
  • คุ้มครองชีวิตก่อนรับบำนาญสูงสุดถึง 150% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี 
 • ลดหย่อนภาษีได้

รายละเอียด รีเทิร์น รีไทร์ 8505 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) 

ระยะเวลาเอาประกันภัย  ครบอายุ 85 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี 

การชำระเบี้ย รายปี

อายุที่รับประกันภัย 20 – 55 ปี

ผลประโยชน์เงินบำนาญ (ปีละ) 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

การันตีรับเงินบำนาญ 15 ปี

สามารถรับเงินบำนาญได้ 2 แบบ คือ รายปี และรายเดือน

 

ความคุ้มครองชีวิต ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ

อายุที่เริ่มทำประกันภัย 20 – 49 ปี

– ปี กธ. ที่ 1-5 = 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

– ปี กธ. ที่ 6-10 = 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

– ปี กธ. ที่ 11 – ก่อนครบอายุ 60 = 150% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

 

อายุที่เริ่มทำประกันภัย 50 – 54 ปี

– ปี กธ. ที่ 1-5 = 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

– ปี กธ. ที่ 6 – ก่อนครบอายุ 60 = 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

 

อายุที่เริ่มทำประกันภัย 55 ปี

– ปี กธ. ที่1 – ก่อนครบอายุ 60 = 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

ความคุ้มครองชีวิต ในช่วงรับเงินบำนาญ

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายครบ 15ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ)

ตัวอย่างแผนบำนาญ

ความต้องการของลูกค้า

คุณผู้ชาย อายุ 39 ปี

-วางแผนบำนาญ ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

-วางแผนออมเงิน ไว้ใช้ยามเกษียณ

-วางแผนจ่ายเบี้ยสั้นๆ ถ้าออมครบ สามารถทำเพิ่มได้

-สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ปีละ 110,000

 

รายละเอียดผลประโยชน์ของคุณลูกค้าท่านนี้

เมืองไทย รีเทริน์ รีไทร์ 8505

ออมปีละ 110,000 บาท

ออม 5 ปี รวมเป็น 550,000 บาท

 

ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

-รับบำนาญปีละ 48,257.26 บาท หรือ เดือนละ 4,021.44 บาท

-รับบำนาญตั้งแต่อายุ 60 -85 ปี (26ปี) รวมบำนาญที่ได้รับ 1,254,688.66 บาท

 

-การันตีเงินบำนาญ 15 ปี

 

-กำไร กรณีอยู่ครบสัญญา 704,688.66

-กำไร เมื่อรวมกับสิทธิภาษี 732,188.66

( 5,500 x 5ปีที่ออม = 27,500)

 

-หากเสียชีวิต จะได้รับเงินมากกว่าเงินที่ออมมาแล้ว เริ่มต้น 105% สูงสุด 150% ของเงินที่ออมมาแล้ว (ตามตาราง)

 

-การันตีเงินบำนาญ 15ปี 

หากเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับบำนาญครบ 15 ปี ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับมูลค่าปัจจุบัน ของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ) ซึ่งมากกว่าเงินที่ออมมาแล้ว

ตัวอย่างเพิ่มเติม แผนประกันบำนาญ

ตัวอย่างเพิ่มเติม แผนประกันบำนาญ