เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

จุดเด่น เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

 • ​รับเงินคืนเพิ่มขึ้นทุกปี 1-2% ต่อปี
 • รับเงินครบสัญญา 150% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา สูงสุดถึง 183%
 • ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น สูงสุดถึง 150%
 • ใช้ลดหย่อนภาษีได้

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

1. กรณีเสียชีวิต

ปีที่ 1-10 รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของทุนเอาประกัน

ปีที่ 11-25 รับความคุ้มครองชีวิต 150% ของทุนเอาประกัน

2. กรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินคืนทุกปี

ปีที่ 1-10 รับเงินคืน 1% ของทุนเอาประกัน

ปีที่ 11-20 รับเงินคืน 1.5% ของทุนเอาประกัน

ปีที่ 21-24 รับเงินคืน 2% ของทุนเอาประกัน

ปีที่ 25 รับเงินครบสัญญา 150%ของทุนเอาประกัน

แผนเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

เงื่อนไข การรับประกัน

 • เงื่อนไขการรับประกัน
  อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 99 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี ชำระเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท
  การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • การลดหย่อนภาษี : ลดหย่อนได้
  เพิ่มเติม : สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้