ซื้อประกันออนไลน์ ลดหย่อนภาษี เช็คสิทธิ์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

ซื้อประกันออนไลน์ ลดหย่อนภาษี เช็คสิทธิ์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันออนไลน์ เกี่ยวข้องกับเรื่องการลดหย่อนภาษีเราทุกคนคงคุ้นเคยกับการขอหักภาษีเงินได้ 100,000 บาทแรกจากเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป เมื่อใช้สิทธิ์ครบถ้วนก็สิ้นสุด ไม่ค่อยสนใจสิทธิลดหย่อนภาษีอีก 200,000 บาท แม้ว่าจะมีผู้ช่วยมายื่นขอลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนสูงสุด 300,000 บาท เช่น ประกันชีวิตบำเหน็จบำนาญ หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับมัน หรือคิดว่าจะซื้อตอนใกล้เกษียณ แต่เชื่อเถอะ นี่เป็นประกันอีกประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองมากกว่า ผลประโยชน์มีมากมาย มาดูกันว่าประกันชีวิตบำนาญสามารถนำไปใช้ประโยชน์ลดหย่อนภาษีได้อย่างไร เมืองไทยประกันชีวิตจะคอยให้ข้อมูลที่ดีแก่ท่านต่อไป

ลดหย่อนภาษี ประกัน

ซื้อประกันออนไลน์ : ประกันชีวิตบำเหน็จบำนาญคืออะไร?

การลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้อง

ประกันชีวิตบำเหน็จบำนาญเป็นประกันที่เน้นผลตอบแทนมากกว่าความคุ้มครอง ซึ่งคล้ายกับการออมที่คุ้นเคย แต่ความแตกต่างคือประกันออมทรัพย์จะตอบแทนเราในรูปของ “เงินคืน” ซึ่งจะค่อย ๆ ชำระคืนระหว่างสัญญา อย่างไรก็ตาม ประกันชีวิตบำเหน็จบำนาญไม่คืนเงินเมื่อคุณยังเด็ก แต่จะชำระคืนในรูปของ “บำเหน็จบำนาญ” ทุกปีหรือทุกเดือนตั้งแต่เกษียณอายุ (ตั้งแต่อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี แล้วแต่แบบประกัน ) จนถึงอายุที่กำหนดในกรมธรรม์  ผู้ที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้จริงจ่ายไม่เกิน 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท เงื่อนไขการประกาศภาษีสำหรับประกันชีวิตบำเหน็จบำนาญ มีดังนี้

  • ต้องเป็นประกันชีวิตที่มีระยะเวลาค้ำประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • ต้องเป็นประกันชีวิตบำเหน็จบำนาญโดยมีวงเล็บด้านหลังเขียนว่า “บำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง”
  • ผลประโยชน์จะจ่ายเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป จนถึงอายุ 85 ปีขึ้นไป

 

  • ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่น ๆ ก่อนรับเงินบำนาญ นอกจากเงินชดเชยการเสียชีวิต
  • จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดในวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย หรือวันครบรอบปีกรมธรรม์สุดท้ายก่อนได้รับเงินบำนาญ
  • การจ่ายเงินบำนาญในช่วงระยะเวลาบำนาญจะต้องกำหนดอย่างสม่ำเสมอ เช่น รายปี รายเดือน เป็นต้น ต้องเป็นผู้ประกันตนโดยบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น

 

  • แต่เมื่อนำเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว เงินที่สะสมจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจะนำไปบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุ (RMF) การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SSF) และการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสะสมเงินเข้ากองทุนการออมของรัฐต้องไม่เกิน 500,000 บาท เบี้ยประกันภัยทำได้ 3 วิธี
  • ลดหย่อนภาษี 200,000 บาท บวกลดหย่อนภาษี 100,000 บาทแรก

วางแผน ลดหย่อนภาษีอย่างไรดี

แบบที่ 1 ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 200,000 บาทสุดท้าย และสิทธิลดหย่อนภาษี 100,000 บาทแรก

โดยทั่วไป เราคุ้นเคยกับการใช้การลดหย่อนภาษีสำหรับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป และการรวมประกันชีวิตและสุขภาพต้องหักภาษี 100,000 บาท หากรวมกับเบี้ยประกันบำเหน็จบำนาญ (Tax-deductible form) ก็นำไปหักได้สูงสุด 200,000 บาท เราก็ใช้ได้ถึง 300,000 บาท แต่ ในกรณีนี้ มีเงื่อนไขว่าการใช้สิทธิลดเบี้ยประกันชีวิตในแผนบำเหน็จบำนาญต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ ค้นหาแผนประกันบำเหน็จบำนาญที่เหมาะกับเรา แล้วยื่นขอความคุ้มครองและผลประโยชน์

หากไม่ใช้สิทธิลดเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป สามารถใช้สิทธิลดเบี้ยประกันชีวิตในแผนบำเหน็จบำนาญเป็น 300,000 บาท

ประกันบำนาญ

แบบที่ 2 : กรณีไม่ใช้สิทธิ์นี้ลดเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป สามารถใช้สิทธิลดเบี้ยประกันชีวิตในแผนบำนาญเป็น 300,000 บาท

สำหรับคนที่ยังอยากรู้ว่าตัวเองไม่มีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพแต่สนใจซื้อประกันชีวิตแบบบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี จะทำได้ไหม? คำตอบก็คือสามารถทำได้ และสามารถทำให้เบี้ยประกันชีวิตแบบประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เพียง 300,000 บาท นั่นคือ 100,000 บาทแรก และ 200,000 บาทที่สอง ใช้ไปพร้อมกันได้ และถ้ารวมกับการหักอื่น ๆ เราก็จะได้รับความพึงพอใจมากขึ้นด้วย ประโยชน์ สิทธิการใช้สิทธิลด 100,000 บาทแรกและการลด 200,000 บาทต่อมา

ประกันลดหย่อนภาษี

แบบที่ 3 : ใช้สิทธิ์ลดจำนวน 100,000 บาท ก่อน และใช้สิทธิ์ลด 200,000 บาทหลัง

หากเรามีประกันชีวิตทั่วไป หากไม่ใช้สิทธิยกเว้นจำนวนเงินแรก 100,000 บาท เราสามารถขอยกเว้นส่วนนี้ด้วยเบี้ยประกันชีวิตแบบบำเหน็จบำนาญได้ นำไปลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาท หลังเบี้ยประกันชีวิตบำเหน็จบำนาญเต็มจำนวน นี่เป็นอีกค่าหนึ่ง

นอกจากการชำระคืนประกันชีวิตแบบบริจาค (แบบยกเว้นภาษี) ในรูปแบบของเงินบำนาญในวัยเกษียณแล้ว ยังสามารถใช้ในการยื่นขอลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย หากเราต้องการให้เกิดผลประโยชน์ต่างๆ อย่างเต็มที่ เราควรเริ่มวางแผนให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาทางการเงินในอนาคตได้ พวกเขายังสามารถเลือกรับความคุ้มครองที่ตรงตามความต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตของเรา

ซื้อประกันออนไลน์

 เมืองไทยประกันชีวิต แนะนำ ซื้อประกันออนไลน์ กับโครงการเมืองไทยรีเทิร์นรีไทร์ สามารถนำมาใช้เพื่อลดหย่อนภาษีได้ แม้จะไม่ได้ผล แต่ก็สามารถรับประกันรายได้หลังเกษียณได้ จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี มีบำนาญถึง 85 ปี 20% ต่อปี (1) รวมสูงสุด 520% (1) คุ้มครองชีวิตก่อนเกษียณสูงสุด 150% (2) ฉัน มีเงินใช้แน่นอนหลังเกษียณทุกปี หรือเลือกรับความคุ้มครอง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน opd 

บทความ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

Share: