ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ วันสากลโลก กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เริ่มโดยองค์การสหประชาชาติในปี 2542 วันนี้เป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุ แและโลกได้เฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมอย่างมากในการสร้างงาน สร้างวัฒนธรรมที่ดีและสร้างทุกอย่างตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุม World Conference on the Elderly ขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยมีสโลแกน “เพิ่มชีวิตให้กับปี” เพื่อให้ประเทศต่างๆ สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุขเพื่อผู้สูงอายุ มุ่งมั่นใช้สโลแกนไทย “ให้รัก ปกป้องสุขภาพ” และอายุยืนของผู้สูงอายุ” ส่งเสริมการพัฒนาสังคมทุกช่วงวัย การอยู่ร่วมกันในสังคมและความปลอดภัย ได้แก่ สุขภาพและสิทธิของผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุ

นิยาม ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ หมายถึง ชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป การศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรสูงอายุ  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • ผู้สูงอายุตอนต้นหมายถึงชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 60 ถึง 69 ปี
  • วัยชรา หมายถึง ชายและหญิงที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป

วันผู้สูงอายุ สากลเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุทั่วโลก

  เพราะทุกที่ในโลกจะมีงานเฉลิมฉลองสำหรับผู้สูงอายุ การแสดงคุณค่าของผู้สูงอายุทำให้ประชาชนตระหนักดีว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ผู้สูงอายุได้สร้างคุณประโยชน์ คุณมีข้อดีหลายอย่างรวมถึงการสร้างสรรค์ทุกอย่างเพื่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก วันหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองและตระหนักถึงคุณธรรมของผู้สูงวัย เช่น “วันปู่ย่าตายายแห่งชาติ” ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น ตลอดจนวันเคารพผู้สูงอายุ ซึ่งกำหนดให้วันจันทร์ที่สามของเดือนกันยายนของทุกปี เพราะรัฐบาลของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในประเทศไทย ยังตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุและกำหนดวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี

วันผู้สูงอายุ

ข้อดีของการทำประกัน ผู้สูงอายุ

ทำไมผู้สูงอายุต้องทำประกันวันนี้ผู้เขียน ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต จะมาบรรยายถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เหตุผลเพราะ

ข้อดี ของการทำประกัน วัยเกษียณ

  • มีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ
  • มีเงินออมไว้เลี้ยงลูกในอนาคต
  • ให้ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
  • มีการคุ้มครองรายได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
  • มีเงินก้อนโตเป็นมรดก ไม่เป็นภาระลูก

ประกันที่เหมาะกับ ผู้สูงวัย

ประกันบำนาญ

ประกันชีวิตบำนาญให้หลักประกันรายได้ที่มั่นคงหลังเกษียณ โดยมีกำหนดวันเริ่มงานที่แน่นอน (บำนาญ) หรือหลังจากอายุครบ 55 หรือ 60 ปี บริษัทประกันภัยจะกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน (ผ่อนชำระ 3 เดือน 6 ​​เดือน หรือ 1 ปี) ให้กับ ผู้เอาประกันภัยในจำนวนเท่ากันและระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 85 ปี หรือจนกว่าผู้เอาประกันภัยถึงแก่ชีวิต

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตและเงินออมเพื่อใช้ในวัยชรา ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรการใช้เบี้ยที่ชำระแล้วสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้การประกันชีวิตบำเหน็จบำนาญมีข้อดีในการคุ้มครองชีวิตและยังสามารถสร้างรายได้จากการทำงานได้อีกด้วย มีรายได้คงที่หลังเกษียณ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

คุ้มครองผู้เสียชีวิต สามารถทำได้ตั้งอายุ 50-70 ปี หรือ คุ้มครองทุกกรณี ทั้งจากประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เป็นประกันที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพและปัญหาสุขภาพ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปกป้องชีวิตและต้องการสร้างมรดกให้ลูกหลาน อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจำตัวและไม่สามารถทำประกันชีวิตทั่วไปได้ ให้พิจารณาเลือกประกันชีวิตแบบทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุเพราะไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามด้านสุขภาพทำให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถทำประกันชีวิตได้

เงื่อนไขการรับประกันภัยที่สำคัญ

จ่ายเมื่อถึงแก่ชีวิตเท่านั้น (กรณีทุพพลภาพหรือเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาลจะไม่ถูกชดใช้คืนสำหรับการเข้าศึกษา ยกเว้นการซื้อสัญญาเพิ่มเติม)

หากคุณเสียชีวิตด้วยอาการป่วยภายใน 2 ปีแรก บริษัทประกันภัยจะจ่ายเฉพาะเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้วเท่านั้น แถมของสมนาคุณเพิ่มเติม
หากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตภายใน 2 ปีแรก บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินประกันให้เต็มจำนวน พรีเมี่ยมที่จ่ายพร้อมรางวัลเพิ่มเติม

กรณีเสียชีวิตตั้งแต่ปีที่ 3 บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินประกันให้เต็มจำนวนทุกกรณี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อุบัติเหตุ

ประกันชีวิตตลอดชีพ

ป้องกันผู้เอาประกันชั่วชีวิต หรือจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยมีอายุจนถึง 90 ปี กรณีที่เสียชีวิตขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ บริษัทประกันการันตีว่าจะชำระเงินค่าสินไหมให้กับผู้ทำประกัน โดยได้รับผลตอบแทนตามสัญญากรมธรรม์ที่ทำไว้

เหมาะสำหรับคนที่อยากปิดความเสี่ยงของชีวิตและอยากได้เงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย ของชีวิต หรือมอบไว้เป็นมรดกสืบทอดให้ลูกหลานสืบสกุล ทั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นค่าเบี้ยประกันรถหย่อนภาษีได้ แบบนี้เบี้ยประกันต่ำจ่ายคงที่ทุกปี

ประกันชีวิต คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีทั้งอุบัติเหตุเฉพาะบุคคลหรือการเจ็บป่วยทั่วไปหรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จำนวนเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับวงเงินความคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาสัญญาประกันภัย โดยทั่วไปแล้ว เป็นแบบปีต่อปี แต่สามารถต่ออายุไปได้ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันเพียง 20 ปีเท่านั้น

บทความ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

Share: