ประกันโรคร้ายแรง เจอจ่าย

ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ CI Perfect Care

ประกันโรคร้ายแรง โรคร้ายแรงต้องการการดูแลแบบต่อเนื่อง” ประกันที่ตอบโจทย์ในการดูแล 36 โรคร้ายแรงให้คุณเบาใจ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระยะกลาง หรือระยะรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต ก็รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน เพื่อให้คุณสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเอง

จุดเด่น ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ CI Perfect Care

ตรวจเจอจ่ายให้ 100%  โรคร้ายแรงครอบคลุมอวัยวะสำคัญของร่างกาย 36 โรค

หรือความคุ้มครองชีวิตรวม  100% กรณีไม่เจอโรคร้ายแรง รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หากเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน

รับความคุ้มครอง 10 % และผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับความคุ้มครอง 10 %

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

1. เสียชีวิต ทุกกรณี* 100%

2. ตรวจเจอโรคร้ายแรง 36 โรค คุ้มครอง 100%  จ่ายให้ทุกระยะ 2.1 ระยะเริ่มต้น 25%
 2.2 ระยะกลาง** 50%
 2.3 ระยะรุนแรง* 100%

3. ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ***
 3.1 ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ 10%
 3.2 ได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนเบาหวาน 10%

หมายเหตุ :
*จ่ายผลประโยชน์โดย หัก ผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองแล้ว สำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 และ/หรือ ข้อ 2.2 และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมสิ้นสุด ผลบังคับ
**จ่ายผลประโยชน์โดยหักผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 ของโรคร้ายแรงชนิดเดียวกัน (ถ้ามี)
***จ่ายผลประโยชน์ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 เพียงอย่างละ 1 ครั้ง ตลอดอายุสัญญา

 

ตัวอย่างผลประโยชน์ เลือกทุนประกัน 1,000,000 บาท

รายละเอียดแพ็กเก็จ ประกันโรครา้ยแรง

36 โรคร้ายแรง

1. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
2. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
3. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
4. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
5. ตาบอด
6. โรคมะเร็ง
7. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
8. ตับวาย
9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
10. ภาวะโคม่า
11. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
12. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
13. การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
14. ไตวายเรื้อรัง
15. การสูญเสียการได้ยิน
16. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
17. การสูญเสียความสามารถในการพูด
18. แผลไหม้ฉกรรจ์
19. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
20. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
21. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
22. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
23. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
24. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
25. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือยา
26. โรคพาร์กินสัน
27. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
28. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
29. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
30. ไตอักเสบลูปูส จากโรคชิสเต็มมิค ลูปส อิริเธมาโตซูส
31. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
32. ภาวะอะแพลลิก
33. โรคโปลิโอ
34. โรคถุงน้ำในไต
35. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
36. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

คำถามที่พบบ่อย

Q: ได้รับความคุ้มครองเลยหรือไม่?
A: ประกันโรคร้ายแรง มีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก จึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน

Q: ระยะเวลาคุ้มครองยาวนานแค่ไหน
A:  สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 85 ปี

Q: เบี้ยประกันจะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A: เบี้ยประกันจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัยทุกปี

Q: สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
A:สามารถใช้สิทธิยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

Q: จำเป็นต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลักหรือไม่?
A: เงื่อนไขจำเป็นที่ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก

 

ประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ ประกันสุขภาพ จะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ทางเลือกเพิ่มเติม ประกันชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง