ประกันควบการลงทุน ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ UL Plus

ประกันควบการลงทุน เมืองไทยยูแอล พลัส
ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์คุณได้ครบ การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำปีแรก 4%*

เลือกความคุ้มครองได้สูง ให้คุณสร้างแผนการเงินระยะยาว ส่งต่อความมั่นคง พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

ผลตอบแทนจริง ของพอร์ตการลงทุน  เดือนสิงหาคม  2564 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตลงทุน 4.08%

จุดเด่น ประกันควบการลงทุน เมืองไทยยูแอล พลัส

การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ ปีแรก 4% ปีถัดไป 1%

มีโอกาสรับผลตอบแทนมากขึ้น

เบี้ยประกันภัยต่ำเริ่มต้น 10,000 บาท

ผลประโยชน์ ประกันควบการลงุทน เมืองไทยยูแอล พลัส

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการออมระยะยาว ต้องการการปกป้องที่ยืนยาว และโอกาสรับผลตอบแทนสูงแต่รับความเสี่ยงในการลงทุนน้อยและได้รับความคุ้มครองชีวิต ตลอดระยะเวลาการลงทุน คุณยังมีสิทธิควบคุมการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย จึงนับเป็นทาง เลือกการบริหารเงินที่เหมาะสม 

 

การออมเงิน เงินที่ประหยัดได้ด้วยประกันชีวิตสากลสากล สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเงินของคุณให้เหมาะสมกับแต่ละระยะได้ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเกษียณ เช่น การวางแผนการศึกษาของเด็ก การวางแผนและการวางแผนเกษียณอายุ ผู้สืบทอดประกันโครงการเมืองไทย UL Plus สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้อย่างเต็มที่ จัดการความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่รับประกัน บริษัทประกันชั้นต่ำ