เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Elite Health VS D health

เปรียบเทียบประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่ล่าสุดคว้ารางวัล “Best Life Insurance Product แผน Elite Health และ D health จาก Global Banking and Finance Review Awards 2021
 
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Elite health และ D health

แบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ดีที่สุดของเมืองไทยประกันชีวิต ที่การันตีรางวัล 2 ปีซ้อน ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันมาก เพราะค่าใช่จ่ายในการรักษาพยาบาลในแต่ละโรคนั้นแพง การมีประกันสุขภาพทำให้คุณไม่ต้องจ่ายเอง เงินออมที่คุณมีจะยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่หายไปไหน 

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล

D Health จ่ายตามจริง ตามห้องเดี่ยวมาตรฐานของทุก รพ. (ห้องเดี่ยวราคาเริ่มต้น) หมดปัญหาจ่ายส่วนเกินค่าห้อง อนาคตแม้ค่าห้องจะเพิ่มขึ้นก็จ่ายให้ตามจริง
 
Elite Health ค่าห้อง 10,000 บาท/วัน

2. ค่ารักษาพยาบาล

D Health วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท/ปี
– คุ้มครองกรณี IPD (ผู้ป่วยใน) เท่านั้น
– ค่ายากลับบ้าน 20,000 บาท/ครั้ง
 
Elite Health วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท/ปี
– คุ้มครองกรณี IPD (ผู้ป่วยใน)
– ค่ายากลับบ้าน 100,000 บาท/ครั้ง
– Pre OPD ค่าบริการทางการแพทย์ ก่อนเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน 10,000/ครั้ง
– Post OPD ค่าบริการทางการแพทย์ หลังเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน 10,000/ครั้ง
– ผู้ป่วยนอก OPD MRI , CT Scan, Pet Scan, ค่าล้างไต, การรักษาแบบใช้ยาพุ่งเป้า Targeted Therapy
-ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และวิธีการรักษาบางประเภท
-การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดจาก เหตุการณ์รุนแรงตามประเภทที่กำหนด
-ความผิดปกติของร่างกายบางประการ 

ตัวอย่างเบี้ยประกันเฉพาะสัญญาสุขภาพ ญ อายุ 40 ปี

D Health เบี้ยประกันเพียงปีละ 21,940 บาท
Elite Health เบี้ยประกันเพียงปีละ 30,557 บาท