เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Elite Health Plus VS D health Plus

เปรียบเทียบประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่ล่าสุดคว้ารางวัล “Best Life Insurance Product แผน Elite Health Plus และ D health Plus จาก Global Banking and Finance Review Awards 2021
 

ความเหมือนของ Elite health Plus และ D health Plus

ความคุ้มครอบที่มีเหมือนกัน บางข้ออาจต่างกันที่วงเงินความคุ้มครอง

– ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการโรงพยาบาล
– ค่าใช้จ่ายต่างๆ กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
เช่น ค่าหมอ,ค่ายา, ค่าอุปกรณ์ผ่าตัด
ค่าบริการพยาบาล,ผ่าตัดและหัตถการ
– ค่าผ่าตัดใหญ่แบบไม่นอนโรงพยาบาล
– ค่ายากลับบ้าน
– ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนแอดมิท 30 วัน
และค่ารักษาฯ หลังจากออก รพ. 30 วัน
– ค่ารักษาฯ อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.
– เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังจากออก รพ.
– ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
– ค่าผ่าตัดเล็กไม่นอนโรงพยาบาล

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Elite health และ D health

แบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ดีที่สุดของเมืองไทยประกันชีวิต ที่การันตีรางวัล 2 ปีซ้อน ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันมาก เพราะค่าใช่จ่ายในการรักษาพยาบาลในแต่ละโรคนั้นแพง การมีประกันสุขภาพทำให้คุณไม่ต้องจ่ายเอง เงินออมที่คุณมีจะยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่หายไปไหน 

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล

ปิดความเสี่ยงเรื่องค่าห้อง เพราะรักษาได้ทุก รพ.
แผน D health plus เข้ารักษาที่ห้องเดี่ยวมาตรฐานทุก รพ.
 
แผน Elite health Plus แผน 1
ค่าห้องเลือกได้ เข้ารักษาค่าห้อง 10,000 บาทต่อวัน หรือห้องเเข้ารักษาที่ห้องเดี่ยวมาตรฐานทุก รพ. แล้วแต่อันไหนจะมากกว่า

2. ค่ารักษาพยาบาล

แผน D health plus
 
-วงเงินค่ารักษา 
เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก 5 ล้านบาทต่อครั้ง ไม่จำกัดครั้งต่อปี
-ค่ายากลับบ้าน
20,000 บาทต่อครั้ง
 
แผน Elite health Plus
-วงเงินค่ารักษา
เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก 20 ล้านบาทต่อปี
 
-ค่ายากลับบ้าน
100,000 บาทต่อครั้ง
 
-ค่ารักษาผู้ป่วยนอก opd
– ผู้ป่วยนอก OPD MRI , CT Scan, Pet Scan, ค่าล้างไต, การรักษาแบบใช้ยาพุ่งเป้า Targeted Therapy
 

ตัวอย่างเบี้ยประกันเฉพาะสัญญาสุขภาพ ช อายุ 45 ปี

D Health Plus เบี้ยประกันเพียงปีละ 25,804 บาท
Elite Health Plus เบี้ยประกันเพียงปีละ 43,606 บาท