เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

ลดหย่อนภาษี 2565

ลดหย่อนภาษี 2565 2566

ลดหย่อนภาษี เรื่องใกล้ตัว วางแผนก่อนย่อมดีกว่า ประหยัดภาษีด้วยประกัน  ได้รับความคุ้มครองคุ้มค่า และยิ่งกว่านั้นคือ สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท จากเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปใน 100,000 บาทแรก และเมื่อใช้เต็มสิทธิ์แล้วก็จบกันไป ไม่ค่อยได้สนใจสิทธิ์ลดหย่อนภาษีอีก 200,000 บาท ทั้งที่ความจริงแล้วมีสิทธิ์  ซึ่งเมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60 สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 100,000 บาทแรกได้ รายละเอียดเป็นแบบไหนไปดูกันเลย

ลดหย่อนภาษี 2565 2566 ด้วย เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

ก่อนเกษียณ
รับเงินคืนก่อนเกษียณรวมสูงสุด 12%*

หลังเกษียณ
รับเงินจ่ายคืนสูงสุดถึง ปีละ 40%*
รับเงินครบกำหนดสัญญา 100%*
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 937%* (ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มต้นทำประกันภัย)
รับความคุ้มครองชีวิตยาวนาน คนครบอายุ 90 ปี สูงสุดถึง 400%*
ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-50 ปี

หมายเหตุ
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริฦษัทกำหนด
* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา 

ตัวอย่าง เพศหญิง อายุ 35 ปี วางแผนลดหย่อนภาษี 1 แสนบาทแรก เลือกทุนประกัน 800,000 บาท

เงื่อนไข การรับประกัน

1.อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 20-50 ปี

2.จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท

3.การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี,ราย 6 เดือน,ราย 3 เดือนและรายเดือน

4.การรับพิจารณาประกันภัย

4.1การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

 4.2การนับทุนประกันในการตรวจสุขภาพ : 100% ของทุนประกัน ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์

 4.3ประเภทของแบบประกันสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ : อัตราเบี้ยประกันภัยสูง

5.บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย กรณีต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)

6.สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

7.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

บทความ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

Share: