การอัพเดตแผนสุขภาพ Elite health เป็น Elite health plus

การอัพเดตแผนสุขภาพ Elite health เป็น Elite health plus

เรียน ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ Elite Health ทุกท่าน

เนื่องจากตอนนี้ ทาง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ได้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ Elite Health Plus เพื่อทดแทน Elite Health ตัวเดิม โดยใช้เงื่อนไขมาตรฐานสุขภาพแบบใหม่(New Health Standard) ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัย ไม่ให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ที่มีการร้องเรียนว่า ผู้เอาประกันถูก บ.ประกันปฏิเสธการต่ออายุ เพราะเคลมถี่หรือเคลมสูงเกินไป โดยเมื่อถูกปฏิเสธไปแล้ว จะไปทำกับ บ.ประกันอื่นก็ยากแล้ว เพราะติดประวัติการเคลม ทำให้ผู้เอาประกันเสียประโยชน์ ทั้งๆที่ก่อนทำประกัน สุขภาพก็แข็งแรงดี ต่อไปนี้ New Health Standard มีเงื่อนไขสำคัญที่สุดคือ ห้าม บ.ประกันปฏิเสธการต่ออายุ ถ้าไม่ได้มีเจตนาปกปิดโรคและทุจริตในการเคลม ซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อผู้เอาประกันในระยะยาวมากๆ แต่เพื่อให้ บ.ประกัน สามารถดูแลความคุ้มครองตามเงื่อนไขของสัญญาประกันสุขภาพได้ตลอดรอดฝั่ง ไม่ต้องยกเลิกสัญญาสุขภาพเวลา port เคลมขาดทุนเยอะๆ หรือหนักมากๆ อาจจะต้องปิดกิจการไปเลย เหมือนช่วงการเคลมโควิดที่ผ่านมา คือการอนุญาตให้ บ.ประกัน สามารถปรับเบี้ยแบบยก port ได้ในอนาคต หากมีการเคลมที่สูงมากๆ จากผู้เอาประกันทั้งหมด ซึ่งส่วนตัวเองก็ยอมรับว่า มีความกังวลมากๆในเรื่องนี้ ตารางเบี้ยประกันที่ถืออยู่ในมือตอนนี้ อีก 10-20 ปีข้างหน้า อาจจะถูกยกเลิกไป และใช้ตารางเบี้ยใหม่ที่มีการเพิ่มเบี้ยทั้งหมด หากมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น และผู้เอาประกันพร้อมใจกันเคลมแผนสุขภาพนั้นๆเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่วันนี้ เมื่อมามองว่า ถ้า บ.ประกันปรับเบี้ยไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน แล้วเลือกที่จะยกเลิกสัญญาไปเลยหรือปิด บ. ไปเลย ย่อมสร้างความเสียหายให้กับเรามากกว่า เพราะจะไปทำกับ บ. อื่นก็ยากแน่ๆ สู้ให้ บ.ประกันเพิ่มเบี้ยได้แต่ให้ความคุ้มครองเราตลอดไปดีกว่า
และยังมีผลประโยชน์เพิ่มเติมอย่างอื่นอีกหลายข้อ เช่น

– ได้ผลประโยชน์ในส่วนของค่าห้องมากขึ้น เพราะ NeW HealtH Standard ดึงค่าบริการพยาบาลรายวันออกไปอยู่ในหมวดค่ารักษา เราจึงใช้ผลประโยชน์ของค่าห้องเต็มวงเงิน

– เครื่องกระตุ้น,กระตุกหัวใจ ที่ฝังในร่างกาย เคยอยู่ในเวชภัณฑ์ที่ประกันสุขภาพทุกแผน ไม่ให้คุ้มครองมาตลอด ราคาหลักหลายแสน มาวันนี้ New Health Standard บอกว่าให้คุ้มครองค่าเครื่องให้ด้วย

– โรคที่เป็นแต่กำเนิด เช่น ผนังกั้นห้องหัวใจรั่ว,ลิ้นหัวใจรั่ว ต้องทำการผ่าตัดด่วน แต่ประกันสุขภาพทุกแผนจะไม่ให้ความคุ้มครอง ทันทีที่หมอบอกว่า เป็นตั้งแต่กำเนิดแต่เพิ่งมาแสดงอาการ ทั้งๆที่ไม่ได้มีอาการมาก่อน ไม่ได้ปกปิด มาวันนี้ New Health Standard บอกว่า เพื่อความเป็นธรรม ขอให้ บ.ประกัน ให้ความคุ้มครองโรคที่เป็นแต่กำเนิดด้วย หากโรคนี้มาปรากฎอาการหลังอายุครบ 16ปี และถือประกันสุขภาพมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งผู้เอาประกันที่อายุเกิน 16 ปีไปแล้ว สบายใจได้แน่นอนว่าจะต้องได้รับความคุ้มครองโรคที่หมอวินิจฉัยว่าเป็นแต่กำเนิด
กล่าวโดยสรุป คือ ประกันสุขภาพมาตรฐานแบบใหม่ (New Health Standard) มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ดีที่สุดต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้เอาประกัน


และวันนี้ แผนสุขภาพ Elite Health Plus ที่ออกมา นอกจากใช้เงื่อนไขที่ดีขึ้นตามมาตรฐานสุขภาพแบบใหม่แล้ว ยังมีผลประโยชน์เพิ่มเติมที่น่าสนใจมากกว่าแผนเดิม ดังนี้

– คำนิยามค่าห้อง เช่น แผน 20 ล้าน เคยจำกัดแค่ 10,000(รวมค่าบริการพยาบาล) วันนี้เปลี่ยนเป็น 10,000(ไม่รวมค่าบริการพยาบาล) หรือห้องเดี่ยวมาตรฐาน ให้เลือกใช้จำนวนที่สูงกว่า หมายถึง หากเราเดินเข้า รพ เอกชน ชั้นนำ ที่ราคาค่าห้องเกิน 10,000 เราก็แค่นอนห้องเดี่ยวมาตรฐาน แสดงว่าจะไม่มีปัญหาค่าห้องส่วนเกินอีกเลยตลอดชีวิต เราสามารถเดินเข้าได้ทุก รพ. จริงๆ

– การทำหัตถการที่ไม่ต้องนอน รพ. ต้องเข้าเงื่อนไข day case 21 หัถตการเท่านั้นสำหรับแผนเก่า แต่ Elite Health Plus บอกว่าจะผ่าเล็ก(หมวด13)หรือผ่าใหญ่(หมวด5) จะฉีดยาชาเฉพาะที่ หรือวางยาสลบ ก็คุ้มครองครบทั้งหมด ไม่ต้องดู 21 หัตถการอีกต่อไป

– หมวดที่ 6 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการนอน รพ. 30 วัน เหมาจ่ายตามจริงทุกแผน Elite Health เดิม แผน 20 ล้านให้แค่ 10,000 บาทเท่านั้น

– มีหมวดที่ 8 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้นมาจากแผนเดิม โดยดูแลเรื่องกายภาพบำบัดหลังออกจาการนอน รพ. แบบไม่อั้น เหมาจ่ายตามจริงทุกแผน

มีผลประโยชน์แค่ข้อเดียวที่หายไป คือ หมวดที่ 7 อุบัติเหตฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงที่ไม่ได้นอน รพ. แผนเดิมใช้สิทธิรักษาต่อเนื่องได้ 15 วัน แผนใหม่จะไม่สามารถรักษาต่อเนื่อง 15 วันได้ สำหรับผมมองว่า ค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตฉุกเฉิน มักจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงในช่วง 24 ชั่วโมงแรกเสมอ หลังจากนั้นอาจมาทำแผลนิดๆหน่อยๆ คงไม่สูงมาก

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์อื่นๆที่ได้เพิ่มขึ้นมา ถือว่า แผนสุขภาพ Elite Health Plus คุ้มค่ากว่า Elite Health แผนเดิมมากๆ ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 15% แต่เมื่อมองลึกลงไปว่า เป็นแผนสุขภาพเพียงแผนเดียวในประเทศไทยที่ทำให้เราเดินเข้า รพ. ชั้นนำได้ตลอดชีวิต ไม่ว่าค่าห้องเค้าจะปรับขึ้นซักเท่าไหร่ ตราบใดที่เรานอนห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน เราจะไม่ต้องจ่ายส่วนเกินของค่าห้องไปตลอดชีวิต แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากที่สุดแล้ว

ซึ่งเป็นความโชคดีของผู้เอาประกันที่ถือสัญญาสุขภาพ Elite Health แผนเดิมทุกคน สามารถเปลี่ยนเป็น Elite Health Plus ได้โดยไม่ตอบและตรวจสุขภาพใหม่ ไม่ต้องพิจารณารับประกันใหม่ ไม่ต้องนับระยะเวลารอคอยใหม่ (ต้องเป็นวงเงินและอาณาเขตเท่าเดิม) เพียงแค่ติดต่อตัวแทนที่ดูแลท่าน เซ็นใบคำขอเปลี่ยนแปลง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนไปดำเนินการให้ รอ บมจ.เมืองไทยตอบกลับเพื่อให้ชำระเบี้ยประกันส่วนที่เพิ่มเติม เมื่อท่านชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมเข้าระบบ แผนสุขภาพใหม่จะคุ้มครองท่านทันที แต่ต้องรีบดำเนินการแบบด่วนๆนะครับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษแบบนี้ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 65 เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ด้วยความเคารพอย่างสูง

บทความ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

Share: