วางแผนประกัน ด้วย 5 ขั้นตอน

วางแผนประกัน ด้วย 5 ขั้นตอน

วางแผนประกัน

วางแผนประกัน เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินที่มั่นคง หลายคนวางแผนเก็บสะสม ออมเงิน  และวางแผนเพื่อการเกษียณของคุณ ด้วยการมีเงินจำนวนหนึ่งที่คุณสามารถใช้ได้อย่างสบายในการเกษียณ แต่เมื่อใกล้เกษียณคนส่วนใหญ่มักมีปัญหาสุขภาพ แผนไม่เป็นไปตามความต้องการ ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆ จนเงินเก็บลดลงเรื่อยๆ  บางคนเน้นไปที่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง คุ้มค่าที่สุด แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงในการโอนความเสี่ยงเลย จึงต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องจากวางแผนปิดความเสี่ยง

วิธีที่ดีที่สุดในการถ่ายโอนความเสี่ยง คือ การประกัน แต่ผู้อ่านหลายๆ คนมีคำถามว่า ถ้าจะซื้อประกันต้องเริ่มยังไง?

เราจึงนำเทคนิคดีๆมาฝากใน 5 ขั้นตอน สร้างแผนประกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านทุกคน

วางแผนประกัน

ขั้นตอนแรก 

– ต้องมีวัตถุประสงค์ของการทำประกันชีวิตเสียก่อน เรื่องนี้สำคัญที่สุด เพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน บางคนต้องการคุ้มครองรายได้ของครอบครัว โดยหากมีเหตุไม่

คาดฝันกับหัวหน้าครอบครัว อยากให้มีเงินเอาไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวหรือคนข้างหลังได้ต่อไปเหมือนเดิม บางคนต้องการคุ้มครองภาระหนี้สิน หากเป็นอะไรไปหนี้สินจะได้ไม่เป็นภาระ
ต่อคนข้างหลัง บางคนต้องกรสร้างสินทรัพย์มรดกที่ง่ายที่สุดให้แก่ลูกหลาน บางคนต้องการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บปวยที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นเรื่องวัตถุประสงค์ของการทำประกันจึง
เป็นเรื่องที่ท่านผู้อ่านควรต้องเป็นพิจารณาเป็นอันดับแรก

ขั้นตอนที่ 2 – ต้องเลือกแบบประกันที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการทำ กรณีนี้พูดง่ายๆ ก็คือ อยากได้อะไรก็ต้องทำแบบนั้น เช่น เลือกทำทุนประกันที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ระยะเวลาความคุ้มครอง
ระยะเวลากรได้รับเงินคืนกรณีเป็นกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ สัญญาเพิ่มเติมเช่นค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอกับค่ารักษาที่ต้องการ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ขั้นตอนที่ 3 – ต้องจ่ายเบี้ยประกันที่เหมาะสม ในกรณีหากเป็นกรมธรรที่น้นความคุ้มครอง เบี้ยประกันต่อทุนประกันก็จะไม่สูงมากนัก หากเป็นกรมธรรม์ที่เน้นความคุ้มครองรวมกับการสะสมเงิน
หรือการลงทุนเบี้ยก็จะสูงขึ้น โดยเบี้ยประกันที่จ่ายจะต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และต้องมั่นใจว่าสามารถส่งเบี้ยประกันได้ตลอดอายุกรมธรรม์ เพราะหากส่งไม่ครบ หรือเวนคืนก่อน
อาจทำให้ขาดทุนได้

ขั้นตอนที่ 4 – ควรต้องพิจารณาเลือกทำประกันกับตัวแทนที่มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากตัวแทนเป็นบุคคลสำคัญที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ที่จะซื้อประกัน ดังนั้นหากตัวแทนเป็นผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขของประกันเป็นอย่างดี ก็จะทำให้ท่านผู้อุ่านสามรถตัดสินใจเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับความต้องการได้ นอกจากนี้หากเราได้ตัวแทนที่มีความรักในงานบริการและมีจรรยาบรรณที่ดี ไม่จูงใจลูกค้าด้วยส่วนลด แลก แจก แถมก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่กับการทำประกันนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 5 ไม่ทำด้วยความเกรงใจ แต่ควรทำด้วยการเข้าใจ รู้คุณค่า และเห็นความสำคัญ

บทความ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

Share: