วิธีจัดการ เตรียมยื่นภาษี ลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิต ประหยัดภาษี

วิธีจัดการ เตรียมยื่นภาษี ลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิต ประหยัดภาษี

ก่อนยื่นภาษี ตรวจสอบเงื่อนไขและมาตรฐานการหักลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันและการตรวจสอบเบี้ยประกันที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว เสร็จหรือยังมาดูกัน! 

ยื่นภาษี เช็คก่อน ลดหย่อนภาษี

1. ยื่นภาษี ประกันชีวิตทั่วไป

ต้องเป็นประเภทที่มีระยะเวลาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 10 ปี และหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบใดที่ได้รับการยกเว้นภาษี?
1.1 ประกันชีวิตแบบตลอดชีพมีเบี้ยประกันภัยต่ำและจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง แต่ไม่สามารถคืนเงินได้ตลอดอายุสัญญา
1.2 ประกันชีวิตแบบมีกำหนดระยะเวลา (Term) เป็นการค้ำประกันระยะสั้น มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์จะไม่ได้รับคืนระหว่างอายุสัญญาโดยมีเบี้ยประกันภัยต่ำและมีอัตราความคุ้มครองสูง
1.3 ประกันชีวิตบำเหน็จบำนาญเป็นประกันชีวิตที่รับประกันชีวิตระยะสั้นเท่านั้น จะมีการคืนเงินในช่วงระยะเวลาสัญญา
1.4 ประกันชีวิตบวกการลงทุน (Unit-Linked) เป็นการทำประกันชีวิตแบบผสมผสานกับการลงทุนในกองทุนรวม ถึงกระนั้นก็ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ให้ความคุ้มครองสูงและเบี้ยประกันภัยถูก

2. ยื่นภาษี ประกันชีวิตบำนาญ

• ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
• กรมธรรม์คุ้มครองโดยบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป
• ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนก่อนรับผลประโยชน์ จ่ายบำนาญเมื่อผู้มีรายได้อายุ 55 ถึง 85 ปี ขึ้นไป
• มีกำหนดการจ่ายผลประโยชน์เป็นประจำ
• เงินสะสมเมื่อรวมกับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF) เงินสะสมจะเข้ากองทุนสวัสดิการตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุ (RMF) การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SSF) และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของประเทศต้องไม่เกิน 500,000 บาท

3. ประกันตนเอง

• ลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วจะไม่เกิน 100,000 บาท

4. ประกันสุขภาพผู้ปกครอง

• ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท (ผู้ปกครองของผู้มีรายได้ต้องไม่มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเกิน 30,000 บาทในปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี)

ยื่นภาษี เช็คก่อน ลดหย่อนภาษี

1. ยื่นภาษี ประกันชีวิตทั่วไป

ต้องเป็นประเภทที่มีระยะเวลาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 10 ปี และหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบใดที่ได้รับการยกเว้นภาษี?
1.1 ประกันชีวิตแบบตลอดชีพมีเบี้ยประกันภัยต่ำและจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง แต่ไม่สามารถคืนเงินได้ตลอดอายุสัญญา
1.2 ประกันชีวิตแบบมีกำหนดระยะเวลา (Term) เป็นการค้ำประกันระยะสั้น มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์จะไม่ได้รับคืนระหว่างอายุสัญญาโดยมีเบี้ยประกันภัยต่ำและมีอัตราความคุ้มครองสูง
1.3 ประกันชีวิตบำเหน็จบำนาญเป็นประกันชีวิตที่รับประกันชีวิตระยะสั้นเท่านั้น จะมีการคืนเงินในช่วงระยะเวลาสัญญา
1.4 ประกันชีวิตบวกการลงทุน (Unit-Linked) เป็นการทำประกันชีวิตแบบผสมผสานกับการลงทุนในกองทุนรวม ถึงกระนั้นก็ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ให้ความคุ้มครองสูงและเบี้ยประกันภัยถูก

2. ยื่นภาษี ประกันชีวิตบำนาญ

• ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
• กรมธรรม์คุ้มครองโดยบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป
• ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนก่อนรับผลประโยชน์ จ่ายบำนาญเมื่อผู้มีรายได้อายุ 55 ถึง 85 ปี ขึ้นไป
• มีกำหนดการจ่ายผลประโยชน์เป็นประจำ
• เงินสะสมเมื่อรวมกับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF) เงินสะสมจะเข้ากองทุนสวัสดิการตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุ (RMF) การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SSF) และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของประเทศต้องไม่เกิน 500,000 บาท

3. ประกันตนเอง

• ลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วจะไม่เกิน 100,000 บาท

4. ประกันสุขภาพผู้ปกครอง

• ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท (ผู้ปกครองของผู้มีรายได้ต้องไม่มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเกิน 30,000 บาทในปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี)

• ลองเลือกประเภทประกันที่ท่านชอบและเปรียบเทียบความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ได้ ที่นี่ 

• มีรายการตรวจสอบภาษีเพิ่มเติมที่คุณควรทราบ คลิกที่

สำหรับลูกค้า เมืองไทยประกันชีวิต แจ้งสิทธิลดหย่อนภาษี

1. ผ่าน MTL Click

MTL Click

1.กด “เข้าสู่ระบบ” หลังจากนั้นกดปุ่ม “เมนู”
2.กด “ตั้งค่าโปรไฟล์” (ใต้ชื่อด้านบน) และกดเลือก “เอกสาร”
3.กด “หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย” หลังจากนั้นกดเลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการ ตามด้วยกดเลือกกรมธรรม์
และกด “ดาวน์โหลด”

2. ผ่าน MTL Mini Click

1.เพิ่มเพื่อน LINE Official Account @MuangThaiLife หรือ คลิก
2.ลงทะเบียนผ่านเมนู “ลูกค้า MTL”
3.ยืนยันข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
4.ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด แบบปี พ.ศ. เช่น 1 มกราคม 2529
5.กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP และ ยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP
(ในกรณีที่ไม่ได้รับรหัส OTP ให้ตรวจสอบข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ผ่าน Call Center โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง)
6.เลือกเมนู “สิทธิประโยชน์ด้านภาษี”
7.เลือกเมนู “ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย”
8.เช็กและดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

3. ผ่าน เว็บไซต์ muangthai.co.th

1.เข้าเว็บไซต์ muangthai.co.th หลังจากนั้นให้กด “ทำรายการต่อ” ตรง Banner แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีฯ หรือ คลิก 

2.ระบบจะให้คุณกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขประจำตัวลูกค้า และ วันเดือนปีเกิด หลังจากนั้นสามารถ เลือกปีภาษีที่ต้องการและกดดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ได้ทันที

บทความ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

Share: