เบี้ยประกัน เมืองไทยประกันชีวิต แผนออมดี ทุนชีวิตสูง ส่งท้ายปี

เบี้ยประกัน เมืองไทยประกันชีวิต แผนออมดี ทุนชีวิตสูง ส่งท้ายปี

สร้างหลักประกันที่ดี ด้วยทางเลือกที่ใช่ ปลดล็อคทุกเป้าหมายของการวางแผนชีวิต

  • สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”
  • จ่ายเบี้ยประกันระยะสั้นเพียงแค่ 5 ปี ไม่เป็นภาระยาว
  • เบี้ยที่จ่าย นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้*
  • ฟรี!! ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร**
  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี

เบี้ยประกัน คงที่ตลอด 5 ปี ไม่มีปรับเพิ่ม

ตัวอย่างแผนประกันชีวิต 90/5 เพศชาย อายุ 45 ปี

คุ้มครองชีวิต 1,500,000 บาท ตั้งแต่วันแรก และคุ้มครองยาวๆตลอดสัญญา เหมาะสำหรับผู้นำครอบครัว ไม่ต้องห่วงหน้า พะวงหลัง อุ่นใจไร้กังวล

ยิ่งถือนาน กรมธรรม์ยิ่งมีมูลค่าเยอะ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี

สิ้นปีที่ 10 มีมูลค่า 706,500 บาท
สิ้นปีที่ 15 มีมูลค่า 805,500 บาท
สิ้นปีที่ 20 มีมูลค่า 912,000 บาท
สิ้นปีที่ 25 มีมูลค่า 1,018,500 บาท
สิ้นปีที่ 30 มีมูลค่า 1,122,00 บาท
มูลค่าสูงสุด ณ อายุ 90 ปี
มีมูลค่า 1,500,000 บาท

***คุณสามารถเลือกได้ว่าจะถือกรมธรรม์กี่ปี
เมื่อรับเงินมูลค่ากรมธรรม์ ความคุ้มครองถือเป็นการสิ้นสุด

ตัวอย่าง กรณีคุณเลือกถือกรมธรรม์ เพียง 25 ปี ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี (รวม 686,250 บาท)
กรมธรรมมีมูลค่า มูลค่า 1,018,500 บาท *ส่วนต่างกำไร 332,250 บาท

สิทธิลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท 
ลดหย่อนได้มากน้อยขึ้นอยู่กับอัตราภาษี
คุณได้ออมประกันและจ่ายภาษีน้อยลงอีกด้วย

ข้อดีของการเปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม
1. มีเงินเก็บระยะยาว ผลตอบแทนดี
2. ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
3. ได้ความคุ้มครองชีวิต ครอบครัวมั่นคง
4. สร้างวินัยในการออม
5. กระจายความเสี่ยงในการออม แบ่งเงินไว้หลายที่

เบี้ยประกัน จ่ายสั้นเพียง 5 ปี ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ปี 2564 ได้

เบี้ยประกัน ประกันชีวิต, ประกันออมทรัพย์

เบี้ยประกัน ประกันชีวิต  ประกันออมทัพย์ ลดหย่อน ภาษี ใช่สิทธิได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท

สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปของคู่สมรส (ที่ไม่มีรายได้ และเป็นคู่สมรสกันตลอดทั้งปี) 

มาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

เงื่อนไข กรมธรรม์ มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้น

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้นตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

กรณีมีชีวิตอยู่

ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

บทความ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

Share: