การคลม กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ( Day Case)

การคลม กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ( Day Case)

Day Case

Day Case ไม่ต้องแอดมิด ก็เคลม IPD ได้

การเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถกาตามความจำเป็นทางการแพยท์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาทางการแพทย์ทำให้การตรวจรักษานั้นผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทจึงให้ความคุ้มครอง เสมือนผู้เอาประกันเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1 วัน 

18 การผ่าตัดและหัตถการ ดังต่อปีนี้

1. การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5. การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
8. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
9. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
10. การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
12. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
13. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic Paracentesis)
14. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
15. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
16. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
18. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma knife)

ถ้าคุณอยากเริ่มวางแผนค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร?

บทความ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

Share: