ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิตไม่เท่ากับประกันสุขภาพ ยังมีลูกค้าหลายๆท่าน ยังไม่เข้าใจ

คำถามที่อีฟมักเจอ เช่น สนใจประกันชีวิต ค่ารักษาพยาบาลได้เท่าไหร่ ทำประกันชีวิต นอนโรงพยาบาลได้ไหม บลาๆๆ อีฟเลยมาไขข้อข้องใจให้หลายๆท่านที่กำลังสนใจประกัน แต่ยังมีความสับสนประเภทของประกันและการใช้งานของแบบประกันอยู่ เอาหล่ะ มาเริ่มกันเลย

ประกันชีวิตชีวิต คุ้มครองชีวิตคนทำประกันเท่านั้น ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยทั้งหมดสามารถซื้อเดี่ยวๆได้เลยโดยไม่ต้องซื้อแบบประกันอื่นๆร่วมด้วย

แบ่งเป็น 5 แบบ

  1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา หากเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงิน หากอยู่ครบสัญญาถือว่าสิ้นสุดสัญญาไม่ได้เงินคืน (เสียเบี้ยทิ้ง)
  1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คุ้มครองยาวๆ 85ปี-99ปี กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาคนทำประกันได้รับเงิน หากเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงิน กรมธรรม์มีมูลค่าสามารถกู้ เวรคืนกรมธรรม์ได้
  1. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หากเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงิน หากอยู่ครบสัญญาคนทำประกันได้รับเงินก้อน มีทั้งแบบที่มีเงินคืนระหว่างสัญญา และแบบที่ให้เป็นเงินก้อนอย่างเดียวเมื่อครบสัญญา
  1. ประกันชีวิตบำนาญ หากเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงิน หากมีชีวิตอยู่จนเกษียณ 55ปี-60ปี จะได้รับเงินบำนาญใช้
  1. ประกันชีวิตแบบ Unit Linked หากเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงิน การใช้งานสามารถออกแบบได้ เช่น ใช้เป็นแผนทุนประกันชีวิตสูงได้ ใช้เป็นแผนออมทรัพย์ได้ ใช้เป็นแผนเกษียณได้ เพราะแบบประกันมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่มถอนทุนประกันหรือมูลค่าการลงทุนได้

ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย โรคร้ายแรง โควิด19 ไม่คุ้มครองชีวิต ไม่สามารถซื้อเดี่ยวๆได้เลย เพราะประกันสุขภาพ คือสัญญาเพิ่มเติม จำเป็นต้องมีประกันหลักก่อน ซึ่งก็คือ ประกันชีวิต

ความคุ้มครองแบ่ง 2 แบบ

  1. IPD ผู้ป่วยใน หมายถึง การเจ็บป่วยที่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป หรือที่เรียกว่า Admit
  2. OPD ผู้ป่วยนอก หมายถึง การเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษา แต่ไม่จำเป็นต้องนอนที่โรงพยาบาล เมื่อรักษาเสร็จสามารถรับยากลับบ้านได้เลย

บทความ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

Share: